• 2310 551356, 2316 008905
  • Παπαρρηγοπούλου 12, Θεσσαλονίκη 546 30