• Phone: +30 2310551356
  • Address: Paparrigopoulou 12, Thessalonki 546 30